Členství v ČPU

TARAKAN, A.S. JE ČLENEM ČESKÉ POJIŠŤOVACÍ UNIE

TARAKAN, a.s., je členem sdružení právnických osob Česká pojišťovací unie.

Předmětem činnosti ČPU je realizace projektů vedoucích ke zkvalitnění péče o klienty jejich členů, zvýšení finanční gramotnosti a právního povědomí obyvatel ČR, vytváření a zajišťování fungování platformy pro vzájemné využívání obchodních míst jednotlivých členů v ČPU, využívání specializací jednotlivých členů a sdílení jejich zdrojů, ochrana a prosazování společných zájmů členů ČPU.

ČPU je řízena výborem ve složení Vratislav Hybner (IMG a.s.), Vlastimil Navrátil (Total Brokers a.s.), Roman Kratochvíl (Bohemia Servis Finance a.s.), Petr Kmoch (PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost a.s.) a Filip Bouček (TARAKAN, a.s.).