Specialisté v oblasti
správy pohledávek

Inkasní proces

Inkasní proces je realizován pomocí písemných instrumentů, telefonních a SMS kontaktů s dlužníkem a v případě zájmu klienta i formou osobních intervencí u dlužníka.​

Pro dlužníky

Pokud Vám byla doručena upomínka či výzva od naší společnosti, a Vy si nejste vědomi svého závazku, popřípadě jste tento již uhradili v minulosti, neprodleně nás prosím kontaktujte​

Představení společnosti

Společnost TARAKAN, a.s., byla založena s motivem sdružit odborníky z mnoha oblastí týkajících se inkasní činnosti

s cílem poskytovat svým klientům, ať už komerčním subjektům či veřejnoprávním korporacím, management pohledávek na té nejvyšší úrovni.

Zaměstnanci společnosti, stejně jako partneři a spolupracovníci společnosti TARAKAN, a.s., jsou specialisty v mimosoudním, soudním i exekučním vymáhání pohledávek, jejich účetním i daňovém řešení stejně jako v jejich oceňování. Cílem společnosti je poskytnout maximální rozsah služeb, které se k pohledávkám vztahují, a to na profesionální úrovni.

Právě unikátní rozsah

spolupráce s externími subjekty, mezi nimiž jsou vedle soukromých exekutorů též přední české advokátní kanceláře, auditorské společnosti, daňoví poradci a znalecké ústavy, a dlouholeté zkušenosti našich pracovníků i spolupracovníků s realizací pohledávek, jsou zárukou vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Poskytování inkasních služeb

společností TARAKAN, a.s., lze v zásadě vymezit jak v oblasti soukromého sektoru, tak i v oblasti veřejné správy. Společnost TARAKAN, a.s., tedy dlouhodobě spravuje pohledávky jak významných finančních institucí, jako jsou přední české banky a pojišťovny, tak i veřejnoprávních subjektů, jako jsou územní samosprávné korporace a orgány státní správy.