Pro dlužníky

Informace pro dlužníky

Pokud Vám byla doručena upomínka či výzva od naší společnosti, a Vy si nejste vědomi svého závazku, popřípadě jste tento již uhradili v minulosti, neprodleně nás prosím kontaktujte na telefonním čísle či na e-mailové adrese uvedené na upomínce či výzvě.

Naši finanční specialisté neprodleně celou záležitost prověří, případně Vám poskytnou další informace ohledně Vašeho závazku.

Pokud Vám byla doručena upomínka či výzva od naší společnosti a Vy, ač jste si vědomi svého závazku, nejste schopni tento uhradit, taktéž nás prosím neprodleně kontaktujte na telefonním čísle či na e-mailové adrese uvedené na upomínce či výzvě. Naši finanční specialisté s Vámi projednají veškeré možnosti řešení Vašeho závazku, například rozložení splácení dlužné částky do splátkového kalendáře, odklad splatnosti jednotlivých splátek či celé dlužné částky, popřípadě jiné varianty řešení.

Nikdy nenechávejte věc bez povšimnutí, vždy je nutné začít celou záležitost okamžitě řešit, jedině tak se lze vyhnout nepříjemným soudním jednáním, která mohou vyústit až do nařízení exekuce na Váš veškerý majetek. Pro urychlení vyřízení celé záležitosti komunikujte primárně s naší společností, Váš věřitel nás pověřil inkasem své pohledávky za Vaší osobou a zpravidla nám k tomu předal i potřebnou dokumentaci, takže jsme zásadně schopni zodpovědět veškeré Vaše dotazy.